Dialogprocesser

Under senare år har vi sett en tydlig tendens i många arkitektuppdrag att även involvera processer för dialog med brukare och andra sakägare i projekten. Vi jobbar med olika metoder för t ex stadsbyggnad, utbildning eller kontor, utifrån de olika projektens förutsättningar – men kanske kan de olika metoderna korsbefrukta varandra och utvecklas till en mer gemensam metod för hela kontoret?

I labbet har vi gjort en kartläggning av de metoder vi använder och vilka erfarenheter som finns på kontoret. Det som är tydligt är det finns skillnader hur vi jobbar beroende på uppdragets art. Är målgruppen politiker eller brukare?  Handlar det om place-making eller scenarioplanering? Det påverkar metoden. Samtidigt finns det en tydlig gemensam nämnare: Det finns stora vinster av att det formuleras en bred och gemensam vision för projektet.

Mångfalden av metoder är ingen nackdel i sig. Det är viktigare att hitta fler tillfällen att använda sig av dem för att nå bättre resultat i uppdrag. Mer dialog vid rätt tillfälle ger bättre arkitektur i slutändan.

Team: Helena Brunsson, Ewa Jeppsson, Åsa Swanberg Lorentzen