Malmö Kampen

Kampen – Malmös nya urbana kultur och sporthall, bygger på en idé vi arbetade fram i labbet. Det är alltid roligt att vara med på ett hörn – även om det inte blir helt som man tänkt sig.

Bild: Sydsvenskan/ Peter Frennesson

Kampen ligger i Sofielunds industriområde mellan Rosengård och Möllevången alldeles intill Enskifteshagen, Norra grängensbergsvägen och Lantmannagatan – platser som de flesta Malmöbor känner till eller har en uppfattning om, både positivt och negativt laddat.

Vi har jobbat med området i flera omgångar och på sikt kommer platsen förändras från ren industri till en mer blandad bebyggelse än det är idag. Rosengårdsstråket som den gång och cykelväg som leder från Möllan till Rosengård är ett viktigt stråk för att binda samman staden och vid industriområdet uppstår en plats som kan kännas otrygg eftersom att det inte pågår någon aktivitet där på kvällar och helger.

Foto Tom Wall/Sydsvenskan

Vår idé var att aktivera en överbyggd lastgata som hade använts som en sorts ateljé och galleri för graffitikonstnärer. I utrymmet som varken är isolerat eller uppvärmt föreslog vi att skapa plats för basketplaner, rollerderby, klättring och andra sporter som söker plats att vara på. Omklädningsrum och andra funktioner skulle ta plats i inställda containrar och mindre rum för skapande och strukturer för läkare skulle byggas upp inom volymen.

Även om innehållet inte är helt och hållet samma så följer det nuvarande projektet vår grundidé med en flexibel yta och funktioner i containrar. Grattis Malmö helt enkelt till en ny spännande plats för kultur och sport!

Team: Haydar Alward, Mikeal Pettersson, Stefan Johansson

Bad Lab

En grundläggande drivkraft för utveckling är frustration. 

Genom vår frustration över att stångas med samma problem om och om igen eller att inte nå så långt som vi vill föds nya idéer på hur vi skulle kunna göra saker annorlunda. Så var även fallet med vår badrumslab.

 

Vi var mitt i projektering av ett bostadsprojekt och satt och svor över hur svårt det är att få till de allra minsta lägenheterna. Mycket yta går åt till badrummet i små bostäder – upp emot en sjättedel. Detta beror bl a på de tillgänglighetskrav som vi har i Sverige och som fyller en viktig funktion för att arkitektur ska vara till för alla.

Samtidigt krävs det anpassning av badrummen för att de ska kunna användas av en person i t ex rullstol. Många badrum är planerade för det som kallas normal tillgänglighet, men när de byggs utförs de med vad som kallas sänkt nivå.

Finns det nya möjligheter för arkitekturen om vi utnyttjar utrymmet mellan normal och den sänkt nivå?

 

Potentialen beror väldigt mycket på den övergripande formen. I vissa badrum är skillnaden stor mellan normal och sänkt nivå. Om det går att flytta funktioner från andra rum till badrummet – kan det finnas en dubbel vinst med stora badrum även i små lägenheter: den planerade tillgängligheten kan nyttjas för att få mer plats på annat håll i bostaden.

Det mest intressanta  med det här synsättet är att det bygger på en idé om föränderlighet i bostaden och en anpassningsbarhet som inte utesluter varandra.

To be continued…

Team: Anna Thorell, Sofia Carlberg, Edvin Bylander

Till Revits Medelpunkt

Alla som sysslar med BIM på lite högre nivå drömmer om att komma närmre programvarans API. Eller så är det i alla fall hos oss när det gäller Revit – som är kontorets BIM-plattform. Revits API är nyckeln till programmets funktioner, vilket innebär att vi genom den själva kan styra vad programmet ska göra för oss. På det viset kan vi kombinera funktioner för att på det viset skapa nya arbetsflöden i programmet – utifrån våra behov. På sätt och vis kan man säga att det ger oss möjlighet att hacka Revit!

Alberto presenterar för labbets arbetsgrupp

Det här är Alberto Tenti som är arkitekt hos oss. Alberto kan också lite programmering och är intresserad av BIM som ett redskap att skapa arkitektur. För att skaffa oss erfarenhet av vad det faktiskt innebär att programmera i Revit har Alberto i samråd med BIM-gruppen och FOJAB code jobbat med att praktiskt testa hur det går till.

Python kan användas i Dynamo för att skriva egna funktioner och sätta samman med andra

Revits bygger på .NET som går att koda genom C#, Visual Basic, Python och Ruby. Vi använde initialt Python, som är det språk som används i Dynamo. Här uppstod lite problem eftersom att Python visserligen fungerar bra med Dynamo – men samtidigt har bristfälligt dokumentationen för APIn. Däremot är dokumentationen för C# mycket bättre –  vilket gjorde att Alberto fick lära sig ett nytt programmeringsspråk..

 Trots dessa (och många andra) motgångar fick vi till det! Testprogrammet Alberto skrev är en plug-in för att duplicera ritningar i Revit. Det låter som en enkel funktion som borde finnas inbyggd i programmet – men så är det inte och det är arbete som tar ganska mycket tid i större projekt och sena skeden. Denna plug-in kommer vara mycket användbar för oss på kontoret, men framförallt har vi öppnat upp en ny värld av möjligheter att ta kontrollen över våra arbetsverktyg på ett helt nytt sätt.

Team:  Alberto Tenti