Buller och risk i förtätningsprojekt

En grundbult i ett hållbart bostadsbyggande är bygga nya bostäder där det redan finns utbyggd infrastruktur, service och ett socialt sammanhang. Att förtäta helt enkelt. Det finns många fördelar med förtätning men också vissa svårigheter, t om risker. Buller är en sådan svårighet som begränsar var man kan bygga utan att riskera människors hälsa.

Inte minst i Stockholm ligger många förtätningsprojekt i områden med både buller och risk. Ofta finns det en stor osäkerhet kring vilka regler som gäller med många olika dokument på kommunens hemsidor. Förutom regler så finns det undantag, vilka tillämpas flitigt i Stockholmsregionen. Vi tog hjälp av Tomas Sandman från Ramböll  för att få ett bättre grepp om vad som gäller. Tomas hjälpte oss att göra en undersökning av regler och rekommendationer för att bygga i riskområden som vi använder på kontoret i tidiga skeden. Vår rapport finns att ladda hem här.

Team: Anna Belfrage, Ramböll