Plåt 16

Kommer ni ihåg vårt plåtvikningsprojekt? I går åkte vi upp tillsammans med Plåtexpressen till mässan Plåt 16 för att bygga upp en installation av paneler i full skala. Panelerna är tillverkade utan särskilda formverktyg och mäter 4 meter på höjden, en ganska vanlig våningshöjd i en byggnad. Materialet är en aluminium-komposit, alltså en skiva som besår av två tunna lager aluminium med en sorts skum emellan.

Plåt 2016. Foto Anna Hållams

Formen skapas genom att vi fräser ut veckangivelser med hjälp av en CNC-maskin – en datorstyrd fräs – och sedan bearbeta plåten med en teknik som vi utvecklat tillsammans med Plåtexpressen. Eftersom att formen är en funktion av hur vecken och materialet samverkar är det svårt att förutse slutformen från början. Därför har vi utvecklat en metod för att digitalt simulera hur plåten beter sig när vi bearbetar den.

Genom krökningen ökar panelens formstabilitet och skapar en självbärande konstruktion. Den här typen av material används i stor omfattning på nya hus är både väl beprövad och relativt ekonomisk. Tidigare har användingen varit begränsad till raka veck – men nu öppnas en helt ny värld av möjligheter upp.

Plåt 2016. Foto Anna Hållams

Resultatet är fantastiskt, tycker vi, både i sin konstruktiva enkelhet och hur processen är en sammanflätning av materialets förutsättningar, computational design och hantverk.

Team: Behrooz Taleb, Edvin Bylander, Elise Lindahl, Petra Jenning