Isblocket fasad

Isblocket är ett kontorshus i Malmös nya stadsdel Hyllie. Namnet kommer från vår gestaltningsidé att täcka hela fasaden med ett abstrakt mönster av is, för att på så sätt begränsa mängden solinstrålning. En bit in i projektet blev en tilltänkt hyresgäst orolig över hur det skulle bli att ha en foliering som sitter i blickfånget. Plötsligt var hela grundidén med byggnaden på väg att kullkastas. Hur skulle vi göra för att både säkra solavskärmningen samtidigt som vi skapar fria utblickar – utan att behöva börja om med gestaltningen?

Vi satte samman ett team med olika kompetenser; glasfasader, energi,  visualisering och programmering för att testa ett digitalt verktyg där vi på ett enkelt sätt kunde styra mönstrets genomsläpplighet och utformning. Utmaningen var att skapa ett mönster som fortfarande fick fasaden att forma en helhet – ett ”isblock”, samtidigt som vi mötte de uppsatta kraven.

Verktyget gjorde det möjligt att testa flera versioner under väldigt kort tid. För att testa om vi hade tänkt rätt tog vi hjälp av Arkitektkopia och gjorde utskrifter på statisk folie som vi kunde sätta upp i vårt egna kontor. Slutsatsen var att de minsta prickarna kunde göras större – något vi inte hade vågat göra utan att testa fullt ut. Hyresgästen blev nöjd  och vi lärde oss mer om hur vi kan använda digitala verktyg i vår skissprocess för att skapa bättre arkitektur.

Du kan läsa mer om projektet på ArchDaily.

Team: Anders Eriksson, Magnus TellhedNiklas Sonestad, Olivier Gras

Släpp in ljuset i BIM!

Vi gör massor av dagsljusberäkningar på kontoret. Både som sakkunniga på dagsljus och miljöbyggnadscertifieringar men också som en del i vår process för att se till att det vi ritar blir bra. På riktigt. Det vi har märkt är att vi behöver göra dagsljus-simuleringar tidigt i skissprocessen för att identifiera var svårigheterna finns och sedan göra det flera gånger under processens gång för att verifiera lösningarna.

Svårigheten med detta är att vi modellerar våra hus i Revit som är en BIM-programvara men simulerar i andra programvaror som är specialiserade på dagsljus. Idag går mycket tid åt att konvertera modeller mellan program, vilket ledde fram till frågan: Kan vi inte släppa in dagsljuset direkt i REVIT?

Vår hypotes är att använda Honeybee som nyligen släppts för Dynamo/Revit. Vi använder redan Honeybee för att göra dagsljussimuleringar i Grasshopper/ Rhino, men om vi skulle kunna göra beräkningarna direkt i Revit och även kunna visualisera resultaten skulle vi korta feedback-loopen mellan gestaltning och simulering avsevärt.

To be continued…

Team: Anna NilsonMagdalena Stefanowicz , Edvin Bylander