Dark Light Poetry

Foto: Georgios Polychronidis
Foto: Georgios Polychronidis

Det mänskliga ögat är fantastiskt. En månljus natt finner du din väg med bara en tiondels lux. Men du kan ändå se i solens starka ljus som är 100 000 lux. Där ljuset är i balans och inte bländar ser vi varandra.

Växter, djur och människor är beroende av den cykliska rytmen av ljus och mörker för upprätthålla livsnödvändiga funktioner som reproduktion, näringsupptag, och sömn. När det aldrig är mörkt rubbas vår naturliga dygnsrytm och vi blir sjuka.

Fotograf: Georgios Polychronidis
Fotograf: Georgios Polychronidis

Ny teknik och stora investeringar har gett oss energisnåla ljuskällor, men vi belyser mer än någonsin. Många människor i urbana miljöer ser aldrig stjärnhimlen. Men den mest hållbara lampan är den som aldrig behövde tillverkas.

Det kallas the Rebound Effect – Rekyleffekten – när de förväntade vinsterna med teknikutveckling i syfte att effektivisera resursanvändning, blir mindre eller helt uteblir, för att vi ändrar vårt beteende.

Fotograf: Georgios Polychronidis
Fotograf: Georgios Polychronidis

Är en hållbar livsstil bara en plikt och en begränsning av vår frihet? Eller finns det en livskvalitet, en estetik i att avstå, att reducera, att hinna med, räcka till? I att skapa plats för reflektion, eftertanke och möten.

Fotograf: Georgios Polychronidis

Det du kastat bort blir en skatt för någon annan.
Du finner din väg i månens svaga ljus.
Du hör ljuden i tystnaden.
Du väljer att avstå.
Hållbarhet finns i begränsningen.
Hur lite är nog?

Fotograf: Georgios Polychronidis

Dark Light Poetry genomfördes den 4-5 november 2016 på Öveds Kloster utanför Sjöbo. Under två dagar uppfördes en rad ljusinstallationer och performance. Projektet genomfördes tillsammans med föreningen Sydljus. För installationerna stod: Viveca Rosencrantz, Johanna Hernaeus, Lisa Olsson, Bertil Göransson, Joanna Thede, Carin Pleininger, Solveig Lindgren Inderbitzin, Ulla Ridderberg, Ingvar Eriksson, Douglas Hillgrund, Åse Persson och Dodo Parikas.

Team: Viveca Rosencrantz, Edvin Bylander, Sydljus