Malmö Kampen

Kampen – Malmös nya urbana kultur och sporthall, bygger på en idé vi arbetade fram i labbet. Det är alltid roligt att vara med på ett hörn – även om det inte blir helt som man tänkt sig.

Bild: Sydsvenskan/ Peter Frennesson

Kampen ligger i Sofielunds industriområde mellan Rosengård och Möllevången alldeles intill Enskifteshagen, Norra grängensbergsvägen och Lantmannagatan – platser som de flesta Malmöbor känner till eller har en uppfattning om, både positivt och negativt laddat.

Vi har jobbat med området i flera omgångar och på sikt kommer platsen förändras från ren industri till en mer blandad bebyggelse än det är idag. Rosengårdsstråket som den gång och cykelväg som leder från Möllan till Rosengård är ett viktigt stråk för att binda samman staden och vid industriområdet uppstår en plats som kan kännas otrygg eftersom att det inte pågår någon aktivitet där på kvällar och helger.

Foto Tom Wall/Sydsvenskan

Vår idé var att aktivera en överbyggd lastgata som hade använts som en sorts ateljé och galleri för graffitikonstnärer. I utrymmet som varken är isolerat eller uppvärmt föreslog vi att skapa plats för basketplaner, rollerderby, klättring och andra sporter som söker plats att vara på. Omklädningsrum och andra funktioner skulle ta plats i inställda containrar och mindre rum för skapande och strukturer för läkare skulle byggas upp inom volymen.

Även om innehållet inte är helt och hållet samma så följer det nuvarande projektet vår grundidé med en flexibel yta och funktioner i containrar. Grattis Malmö helt enkelt till en ny spännande plats för kultur och sport!

Team: Haydar Alward, Mikeal Pettersson, Stefan Johansson