R:eko(nstruktion)

Det vi gör i labbet är allt som går att kalla experimentellt utvecklingsarbete. Under de år vi varit igång har vi insett vikten av att kasta oss in i experimenterandet så fort som möjligt och gärna så konkret som möjligt.

Men (tyvärr) måste vi ibland planera. Ibland är liksom experimenten lite större än vad vi kan fixa på några få dagar. Så är det med vårt uppdrag för Ekobyn i Röstånga där vi hjälper till med att ta fram en detaljplan för en ”rekonstruktion av en bygemenskap.” Hela projektet är på sätt och vis ett experiment. Som måste funka.

Därför samlades vi ett gäng i labbet i fredags för att planera en workshop vi kör nu på onsdag den 17 januari. Vi har bjudit in vår egna bygemenskap (alltså hela kontoret) till en workshop för att samla idéer kring hur vi kan angripa utmaningen. Vi vet nämligen att det finns väldigt många olika sätt att ta sig an ett projekt och stt vi tillsammans kan använda vår kollektiva intelligens för att nå ännu längre.

Dessutom tror vi den övergripande  frågan ”hur rekonstruerar vi en bygemenskap utifrån vår tids förutsättningar” leder till en hel del svar som inte bara gäller för Röstånga.

Team: Pia Månsson, Sara Ericsson, Stefan Johansson, Edvin Bylander

Dialogprocesser

Under senare år har vi sett en tydlig tendens i många arkitektuppdrag att även involvera processer för dialog med brukare och andra sakägare i projekten. Vi jobbar med olika metoder för t ex stadsbyggnad, utbildning eller kontor, utifrån de olika projektens förutsättningar – men kanske kan de olika metoderna korsbefrukta varandra och utvecklas till en mer gemensam metod för hela kontoret?

I labbet har vi gjort en kartläggning av de metoder vi använder och vilka erfarenheter som finns på kontoret. Det som är tydligt är det finns skillnader hur vi jobbar beroende på uppdragets art. Är målgruppen politiker eller brukare?  Handlar det om place-making eller scenarioplanering? Det påverkar metoden. Samtidigt finns det en tydlig gemensam nämnare: Det finns stora vinster av att det formuleras en bred och gemensam vision för projektet.

Mångfalden av metoder är ingen nackdel i sig. Det är viktigare att hitta fler tillfällen att använda sig av dem för att nå bättre resultat i uppdrag. Mer dialog vid rätt tillfälle ger bättre arkitektur i slutändan.

Team: Helena Brunsson, Ewa Jeppsson, Åsa Swanberg Lorentzen