Till Revits Medelpunkt

Alla som sysslar med BIM på lite högre nivå drömmer om att komma närmre programvarans API. Eller så är det i alla fall hos oss när det gäller Revit – som är kontorets BIM-plattform. Revits API är nyckeln till programmets funktioner, vilket innebär att vi genom den själva kan styra vad programmet ska göra för oss. På det viset kan vi kombinera funktioner för att på det viset skapa nya arbetsflöden i programmet – utifrån våra behov. På sätt och vis kan man säga att det ger oss möjlighet att hacka Revit!

Alberto presenterar för labbets arbetsgrupp

Det här är Alberto Tenti som är arkitekt hos oss. Alberto kan också lite programmering och är intresserad av BIM som ett redskap att skapa arkitektur. För att skaffa oss erfarenhet av vad det faktiskt innebär att programmera i Revit har Alberto i samråd med BIM-gruppen och FOJAB code jobbat med att praktiskt testa hur det går till.

Python kan användas i Dynamo för att skriva egna funktioner och sätta samman med andra

Revits bygger på .NET som går att koda genom C#, Visual Basic, Python och Ruby. Vi använde initialt Python, som är det språk som används i Dynamo. Här uppstod lite problem eftersom att Python visserligen fungerar bra med Dynamo – men samtidigt har bristfälligt dokumentationen för APIn. Däremot är dokumentationen för C# mycket bättre –  vilket gjorde att Alberto fick lära sig ett nytt programmeringsspråk..

 Trots dessa (och många andra) motgångar fick vi till det! Testprogrammet Alberto skrev är en plug-in för att duplicera ritningar i Revit. Det låter som en enkel funktion som borde finnas inbyggd i programmet – men så är det inte och det är arbete som tar ganska mycket tid i större projekt och sena skeden. Denna plug-in kommer vara mycket användbar för oss på kontoret, men framförallt har vi öppnat upp en ny värld av möjligheter att ta kontrollen över våra arbetsverktyg på ett helt nytt sätt.

Team:  Alberto Tenti